De reiste over havet
Ut i ørkenens tørre sand
De sultet gjennom stjerneklare netter
For Jahve hadde lovet
Melk og honning og et land
Et verdig liv var alt de lengtet etter

Elva renner videre

De reiste over havet
På farefylte vis
De drog fra mager jord og kalde netter
De nye verden lovet
Gull og et fruktbart paradis
Så mange ga opp alt og fulgte etter

Elva renner videre
Kraft og drøm, evig strøm
Videre

De reiser over havet
Kommer til fots, i buss og fly
Alt ofret for papirer og billetter
De drives av den samme viljen
Til et bedre liv
Som folk til alle tider jager etter

Elva renner videre
Kraft og drøm, evig strøm
Elva renner videre
Mot frihet og et bedre liv
Mot frihet og et bedre liv