Mitt hjerte det er et foreldreløst barn
Det har hverken hjem eller sted å bo
Det har ikke mat ikke klær og sko
Det har hverken seng eller barnetro
Det har ingen ro
Mitt hjerte det er en fattiggutt
Han vandrer bestandig fra gård til gård
Han tigger om brød og en melketår
Han tigger om klut å ha på et sår
Og han tar hvad han får
Han tigger om filler og ting å ha på
Å få sitte på krakken og hvile en stund
Å få ligge på loven og få sig en blund
Men så stanger en stut og så bjeffer en hund
En mann bruker munn
Mitt hjerte det er et foreldreløst barn
Det har glemt sin mor det har glemt sin far
Men det spør efter dem overalt hvor det drar
Og det spørsmål er alt hva det eier og har
Og de får ikke svar
Så tok jeg i hånden den fattiggutt
Og talte til ham du vet at du er
Den eneste ting ved meg selv jeg har kjær
Din far har du søkt både fjernt og nær
Han er ikke her
Din far han bor bak blåner syv
Der har han det flotteste slott som fins
Og finner du dit blir du glad til sinds
Mitt hjerte mitt hjerte da blir du prins
Da blir du prins