Blomst av bare klare ensomheter!
Skal ditt beger lindre noens tørst,
Må du alltid danne torner først
Før du samler deg om dette ene:
Å bli rose. Du er mer alene
Med verket i deg selv enn noen vet.
Å, blomst! Å, rene ensomhet!