Når jeg går til deg
Da får livet fin klang
Forte, lette skritt
Gjennom bylarm og fuglesang
Når jeg ligger lavt
Er smilet ditt hvit magi
Jeg håper du er kommet for å bli
Vær hos meg, selv om jeg drar

Når jeg møter deg
Da blir tanken min klar
Ser en annen vei, finner spørsmålet før rett svar
Når jeg ber om råd
Holder skråsikkerheten munn
Jeg håper du har tenkt å bli en stund

Vær hos meg selv om jeg drar
Bli hos meg, så jeg kan bli det jeg var
Alltid, alltid, bli hos meg

Når du er hos meg
Holder uroen fred
Uansett hvor mørkt
Du får alltid meg til å se
Når vi holder fest
Da tar lyseslukkerne fri
Jeg håper du er kommet for å bli

Vær hos meg selv om jeg drar
Bli hos meg, så jeg kan bli det jeg var
Vær hos meg, i kveldsstjerneskjær
Bli hos meg, så jeg kan bli den jeg er
Alltid, alltid, bli hos meg
Alltid, alltid, Alltid, alltid
Alltid, alltid, Alltid, alltid

Når du er hos meg
Når du er hos meg